คนไข้เข้ามาตรวจปรึกษาก่อนได้
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจปรึกษา

::ติดต่อต่อคลินิก::

  • telephone-symbol-button
  • Facebook Social Icon
  • 300px-LINE_logo.svg