รีวิวเคสจัดฟัน คลินิกทันตกรรมปันยิ้ม

               การจัดฟัน เป็นการเรียงตัวของฟันใหม่ สามารถแก้ไขปัญหา  ต่างๆได้อาทิเช่น ฟันยื่น, ฟันเหยิน, ฟันห่าง, ฟันสบไม่พอดี  โดยปรับการเรียงตัวของขากรรไกร โดยใช้อุปกรณ์ยืดติด เพื่อให้คนไข้ มีรอยยิ้มที่สวยงาม พร้อมกับมีสุขภาพช่องปาก และการบดเคี้ยวอาหารที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และยังเพิ่มความมั่นใจใจการใช้ชีวิตประจำวันได้ 

 "ภาพทั้งหมดใช้เป็นตัวอย่างผลจากการเข้ารับการรักษาที่คลินิก สำหรับผู้ป่วยเฉพาะราย"

LINE.png
Facebook.png
Call.png