• ถอนฟัน : 500-1,000 
 • ผ่าฟันคุดไม่กรอกระดูก : 1,200-1,500
 • ผ่าฟันคุด กรอกระดูก : 2,000-2,500

รายการถอนฟัน

 • ขูดหินปูน : 600-1,200
 • เกลารากฟัน : 300 / ซี่ 
 • เพิ่มความยาวฟัน : 4,000 

รายการขูดหินปูน

 • อุดฟัน สีเงิน : 500-1,200 ต่อซี่

 • อุดฟัน สีเหมือนฟัน : 600-1,500 ต่อซี่ 

 • อุดปิดช่องว่างระหว่างฟัน : 1,500-2,500 

รายการอุดฟัน

 • รักษาคลองรากฟันหน้า : 3,500-4,000 

 • รักษาคลองรากฟันกรามน้อย : 5,000-6,000

 • รักษาคลองรากฟันกราม : 8,000-10,000  

รายการรักษาคลองรากฟัน

 • ฟันปลอมฐานพลาสติก : 1,500 - +300 / ซี่

 • ฟันปลอมฐานโลหะ : 8,000-15,000 

 • ฟันปลอมทั้งปาก : 10,000-15,000 

รายการฟันปลอม

 • ครอบฟัน : 10,000-15,000 / ซี่

 • เดือยฟัน : 2,500-5,000 / ซี่

 • สะพานฟัน : 10,000-15000 / ซี่

 • รากฟันเทียม : 55,000-80,000  / ซี่ 

รายการครอบฟัน

 • ฟอกสีฟันแบบTray : 3,500  

 • เคลือบฟันวีเนียร์ : 12,000 

รายการฟอกสีฟัน/วีเนียร์

 • ถอนฟันน้ำนม : 300 - 500 / ซี่ 

 • ขัดและเคลือบฟันด้วยฟลูออไรด์ : 300 - 450

 • เคลือบหลุมร่องฟัน : 400 - 500 

 • อุดฟัน/เคลือบหลุมร่องฟัน : 500 - 600 / ซี่

 • รักษาคลองรากฟันน้ำนม : 1,200-1,500/ ซี่

งานทันตกรรมเด็ก

คนไข้เข้ามาตรวจปรึกษาก่อนได้
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการตรวจปรึกษา

LINE.png
Facebook.png
Call.png