ตลาดนัดวันเสาร์ คลองแงะ

ตลาดนัดวันเสาร์ คลองแงะ เคยเป็นตลาดเสื้อผ้า มือสองที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยโพสต์ล่าสุด

ดูทั้งหมด