จัดฟัน
จัดฟัน
จัดฟัน
จัดฟัน
 
1.    ขั้นเตรียมตัว
 • เข้าตรวจปรึกษาสุขภาพช่องปาก  ฟรี
 • X-Ray ฟีล์มใหญ่ ที่คลินิก 1,500 บาท
 • พิมพ์ปาก ทำโมเดล  ถ่ายภาพ เก็บข้อมูลวางแผน 1,000 - 1,500 บาท
 • เตรียมช่องปากให้พร้อมสำหรับการติดเครื่องมือ เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด (ค่าใช้จ่ายตามจริงคิดแยกแต่ละรายการ)
   
2.    ขั้นตอนติดเครื่องมือ
 • ติดเครื่องด้านบน   เดือนที่ 1     4,000 บาท
 • ติดเครื่องมือด้านล่าง   เดือนที่ 2  4,000 บาท
 • ปรับเครื่องมือ เปลี่ยนยาง เดือนที่ 3  4,000 บาท
 • ปรับเครื่องมือ เปลี่ยนยาง เดือนที่ 4     4,000 บาท
 • ปรับเครื่องมือ เปลี่ยนยาง เดือนที่ 5  จนถึงเดือนสุดของโปรแกรม ราคาเดือนละ 1,000 บาท
3. ขั้นตอนหลังจากการจัดฟัน 
 • ถอดเครื่องมือ ขัดคราบกาว  ฟรี
 • ทำรีเทนเนอร์เพื่อคงสภาพฟันหลังจัดฟัน    4,000 - 5,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • กรณีคนไข้มีความจำเป็นต้องปักหมุดดึงฟัน ชิ้นละ 2,500 - 3,000 บาท
 • เครื่องมือหลุดหาย ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ชิ้นละ 300 - 500 บาท
 • ค่า X-RAY ฟิล์มใหญ่ ระหว่าง และหลังรักษา ฟิล์มละ 1,500 บาท

ราคาจัดฟันเท่าไหร่ หมอคิดอย่างไร

อยากจัดฟันต้องทำไงบ้าง ?


 1. เลือกคลินิกหรือคุณหมอที่ต้องการ แนะนำให้สะดวกกับการเดินทาง สามารถดำเนินการรักษาได้ต่อเนื่องในระยะเวลา 2 - 3 ปี
 2. เข้ารับการตรวจประเมินกับคุณหมอจัดฟัน รับคำปรึกษาแนวทางการรักษา ขั้นตอนการรักษาและอื่นๆ
 3. พิมพ์ปาก และ XRAY ฟิล์มใหญ่ เพื่อให้คุณหมอจัดฟันวางแผนการรักษาจัดฟัน
 4. เตรียมช่องปากตามรายการที่คุณหมอวางแผนให้ เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด
 5. ติดเครื่องมือจัดฟัน และปรับยางทุกๆ เดือนสม่ำเสมอ
 6. หลังจากจัดฟันเรียบร้อย ต้องใส่ Retainer เพื่อคงสภาพฟันไว้ให้เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด
ตรวจจัดฟันครั้งแรกมีค่าใช้จ่ายเลยไหม ? ราคาเท่าไหร่ ?


แบ่งเป็น 2 กรณีนะครับ

 1. สำหรับผู้รับบริการที่มาตรวจประเมินอย่างเดียว ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
 2. สำหรับผู้รับบริการที่ตัดสินใจตกลงรักษาตามขั้นตอนเลยจะมีค่าใช้จ่ายตามจริงยกตัวอย่างตามรายการต่อไปนี้ครับ - พิมพ์ปากทำโมเดล 1,000 - 1,500 บาท
  - XRAY ฟิล์มใหญ่ที่คลินิก 1,500 บาท
แบ่งจ่าย ผ่อนจ่าย ได้ไหม ?


 1. ค่ารักษาทันตกรรมจัดฟัน แต่ละท่าน แต่ละเคสแตกต่างกันตามความยากง่าย เริ่มต้น 40,000 - 45,000 บาท
 2. การแบ่งจ่ายที่คลินิกวางโปรแกรมไว้ จะเป็นการแบ่งชำระแล้ว
ค่าเคลียร์ช่องปาก เตรียมช่องปากเท่าไหร่ ?


การเคลียร์ช่องปาก หรือเตรียมช่องปาก นั้นจะดำเนินการรักษาตามจริง ผู้รับบริการจ่ายเฉพาะค่ารักษาแต่ละรายการ ไม่รวมอยู่ในค่ารักษาทันตกรรมจัดฟันโดยมีค่ารักษาโดยสังเขปต่อไปนี้ • ถอนฟัน : 500-1,000 ต่อซี่
• ผ่าฟันคุดไม่กรอกระดูก : 1,500 - 2,000 ต่อซี่
• ผ่าฟันคุด กรอกระดูก : 3,000-3,500 ต่อซี่
• ขูดหินปูน : 600-1,200 ทั้งช่องปาก
• อุดฟัน สีเงิน : 500-1,200 ต่อซี่
• อุดฟัน สีเหมือนฟัน : 600-1,500 ต่อซี่ ผู้รับบริการสามารถดูค่าใช้จ่ายทุกรายการได้ที่นี่
เคลียร์ช่องปากที่ รพ. หรือคลินิกอื่นได้ไหม ?


ผู้รับบริการสามารถเคลียร์ช่องปากที่ รพ. หรือคลินิกอื่นได้ครับ ตามความเหมาะสม เพื่อสะดวกต่อการเดินทางหรือเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ผู้รับบริการมีความจำเป็นต้องเข้ามาตรวจประเมินและนำใบรายการเตรียมช่องปากไปดำเนินกาต่อครับ
รับเคสจัดฟันต่อจากคลินิกอื่นไหม ?


กรณีผู้รับบริการต้องการย้ายเคสจัดฟัน ทางคลินิกต้องรบกวนเข้ารับการปรึกษากับคุณหมอจัดฟันก่อน คุณหมอจะพิจารณารับเคสจัดฟันต่อเป็นเคสๆ ไปครับ โดยมีทั้งดำเนินการจัดฟันต่อเลย และต้องถอดเครื่องมือแล้วดำเนินการใหม่ครับ ขึ้นอยู่กับแต่ละเคส
นานไหมจะติดเครื่องมือได้ นานไหมจะติดเหล็กได้ ?


ผู้รับบริการมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น รายการเตรียมช่องปาก ตารางนัดของคุณหมอ และอื่นๆ ทั้งนี้คลินิกมีคุณหมอจัดฟันเข้าหลายท่าน ผู้รับบริการสามารถเลือกทันตแพทย์ที่ท่านสะดวกในการเข้ารักษาต่อเนื่องได้
ขอดูรีวิวได้ไหม ?


คลินิกมีรีวิวคนไข้ที่ผ่านมาตามลิ้งค์นี้ครับ
**หมายเหตุผลการรักษาเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการรักษาเฉพาะราย**

 

คำถามที่พบเจอบ่อย...

อยากจัดฟันต้องทำไงบ้าง ?


 1. เลือกคลินิกหรือคุณหมอที่ต้องการ แนะนำให้สะดวกกับการเดินทาง สามารถดำเนินการรักษาได้ต่อเนื่องในระยะเวลา 2 - 3 ปี
 2. เข้ารับการตรวจประเมินกับคุณหมอจัดฟัน รับคำปรึกษาแนวทางการรักษา ขั้นตอนการรักษาและอื่นๆ
 3. พิมพ์ปาก และ XRAY ฟิล์มใหญ่ เพื่อให้คุณหมอจัดฟันวางแผนการรักษาจัดฟัน
 4. เตรียมช่องปากตามรายการที่คุณหมอวางแผนให้ เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด
 5. ติดเครื่องมือจัดฟัน และปรับยางทุกๆ เดือนสม่ำเสมอ
 6. หลังจากจัดฟันเรียบร้อย ต้องใส่ Retainer เพื่อคงสภาพฟันไว้ให้เปลี่ยนแปลงน้อยที่สุด
ตรวจจัดฟันครั้งแรกมีค่าใช้จ่ายเลยไหม ? ราคาเท่าไหร่ ?


แบ่งเป็น 2 กรณีนะครับ

 1. สำหรับผู้รับบริการที่มาตรวจประเมินอย่างเดียว ไม่มีค่าใช้จ่ายครับ
 2. สำหรับผู้รับบริการที่ตัดสินใจตกลงรักษาตามขั้นตอนเลยจะมีค่าใช้จ่ายตามจริงยกตัวอย่างตามรายการต่อไปนี้ครับ - พิมพ์ปากทำโมเดล 1,000 - 1,500 บาท
  - XRAY ฟิล์มใหญ่ที่คลินิก 1,500 บาท
แบ่งจ่าย ผ่อนจ่าย ได้ไหม ?


 1. ค่ารักษาทันตกรรมจัดฟัน แต่ละท่าน แต่ละเคสแตกต่างกันตามความยากง่าย เริ่มต้น 40,000 - 45,000 บาท
 2. การแบ่งจ่ายที่คลินิกวางโปรแกรมไว้ จะเป็นการแบ่งชำระแล้ว
ค่าเคลียร์ช่องปาก เตรียมช่องปากเท่าไหร่ ?


การเคลียร์ช่องปาก หรือเตรียมช่องปาก นั้นจะดำเนินการรักษาตามจริง ผู้รับบริการจ่ายเฉพาะค่ารักษาแต่ละรายการ ไม่รวมอยู่ในค่ารักษาทันตกรรมจัดฟันโดยมีค่ารักษาโดยสังเขปต่อไปนี้ • ถอนฟัน : 500-1,000 ต่อซี่
• ผ่าฟันคุดไม่กรอกระดูก : 1,500 - 2,000 ต่อซี่
• ผ่าฟันคุด กรอกระดูก : 3,000-3,500 ต่อซี่
• ขูดหินปูน : 600-1,200 ทั้งช่องปาก
• อุดฟัน สีเงิน : 500-1,200 ต่อซี่
• อุดฟัน สีเหมือนฟัน : 600-1,500 ต่อซี่ ผู้รับบริการสามารถดูค่าใช้จ่ายทุกรายการได้ที่นี่
เคลียร์ช่องปากที่ รพ. หรือคลินิกอื่นได้ไหม ?


ผู้รับบริการสามารถเคลียร์ช่องปากที่ รพ. หรือคลินิกอื่นได้ครับ ตามความเหมาะสม เพื่อสะดวกต่อการเดินทางหรือเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ผู้รับบริการมีความจำเป็นต้องเข้ามาตรวจประเมินและนำใบรายการเตรียมช่องปากไปดำเนินกาต่อครับ
รับเคสจัดฟันต่อจากคลินิกอื่นไหม ?


กรณีผู้รับบริการต้องการย้ายเคสจัดฟัน ทางคลินิกต้องรบกวนเข้ารับการปรึกษากับคุณหมอจัดฟันก่อน คุณหมอจะพิจารณารับเคสจัดฟันต่อเป็นเคสๆ ไปครับ โดยมีทั้งดำเนินการจัดฟันต่อเลย และต้องถอดเครื่องมือแล้วดำเนินการใหม่ครับ ขึ้นอยู่กับแต่ละเคส
นานไหมจะติดเครื่องมือได้ นานไหมจะติดเหล็กได้ ?


ผู้รับบริการมีความจำเป็นต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยระยะเวลาขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเช่น รายการเตรียมช่องปาก ตารางนัดของคุณหมอ และอื่นๆ ทั้งนี้คลินิกมีคุณหมอจัดฟันเข้าหลายท่าน ผู้รับบริการสามารถเลือกทันตแพทย์ที่ท่านสะดวกในการเข้ารักษาต่อเนื่องได้
ขอดูรีวิวได้ไหม ?


คลินิกมีรีวิวคนไข้ที่ผ่านมาตามลิ้งค์นี้ครับ
**หมายเหตุผลการรักษาเป็นผลที่เกิดขึ้นจากการรักษาเฉพาะราย**

 
 

คนไข้ เข้ามาปรึกษา

ตรวจจัดฟันก่อนได้   ไม่มีค่าใช้จ่าย

LINE.png
Facebook.png
Call.png