1/5
LINE.png
Facebook.png
Call.png
1.    ขั้นเตรียมตัว
 • เข้าตรวจปรึกษาสุขภาพช่องปาก  ฟรี
 • X-Ray ฟีล์มใหญ่ ที่คลินิกสาขาคลองแงะ 1,500 บาท
 • พิมพ์ปาก ทำโมเดล  ถ่ายภาพ เก็บข้อมูลวางแผน 1,000 - 1,500 บาท
 • เตรียมช่องปากให้พร้อมสำหรับการติดเครื่องมือ เช่น ขูดหินปูน อุดฟัน ถอนฟัน ผ่าฟันคุด (ค่าใช้จ่ายตามจริงคิดแยกแต่ละรายการ)
   
2.    ขั้นตอนติดเครื่องมือ
 • ติดเครื่องด้านบน   เดือนที่ 1     4,000 บาท
 • ติดเครื่องมือด้านล่าง   เดือนที่ 2  4,000 บาท
 • ปรับเครื่องมือ เปลี่ยนยาง เดือนที่ 3  4,000 บาท
 • ปรับเครื่องมือ เปลี่ยนยาง เดือนที่ 4     4,000 บาท
 • ปรับเครื่องมือ เปลี่ยนยาง เดือนที่ 5  จนถึงเดือนสุดของโปรแกรม ราคาเดือนละ 1,000 บาท
3. ขั้นตอนหลังจากการจัดฟัน 
 • ถอดเครื่องมือ ขัดคราบกาว  ฟรี
 • ทำรีเทนเนอร์เพื่อคงสภาพฟันหลังจัดฟัน    4,000 - 5,000 บาท
4. ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • กรณีคนไข้มีความจำเป็นต้องปักหมุดดึงฟัน ชิ้นละ 2,500 - 3,000 บาท
 • เครื่องมือหลุดหาย ครั้งที่ 3 เป็นต้นไป ชิ้นละ 300 - 500 บาท
LINE.png
Facebook.png
Call.png